Bestaande klant? Login

Wat is Running Smart?

RunningSmart is een unieke online tool met het oog op blessurepreventie en prestatieverbetering bij hardlopen. De software wordt gebruikt door een netwerk van experten en coaches, die klaar staan om runners te begeleiden.

  • Eenvoudig in gebruik
  • Betrouwbaar
  • Vernieuwend

Blessurepreventie & prestatieverbetering

RunningSmart maakt gebruik van een unieke testbatterij. Via functionele bewegingstesten wordt bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit geëvalueerd. Het is ontwikkeld om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s op blessures. Via het advies gaat men de kans op blessures of herval van blessures verminderen en de prestaties van de loper verbeteren.

Screening

Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst volgt er tijdens een eerste contact een vraaggesprek in verband met de voorgeschiedenis van de sporter. Zo wordt er al een eerste beeld gevormd van de knelpunten in het lichamelijk functioneren. Vervolgens wordt er een screening afgenomen, waar via specifieke tests een evaluatie wordt gemaakt van stabiliteit, kracht, spiercontrole, lenigheid en coördinatie.

Finetuning

De ingevoerde testresultaten van de screening worden in de RunningSmart online-tool verwerkt tot een rapport. Deze analyse is automatisch gekoppeld aan een advies en een specifiek oefenprogramma (stabilisatie-, lenigheids- en krachtoefeningen, enz.), waarin gewerkt wordt rond de individuele “zwakke schakels”. De RunningSmart-coach heeft de belangrijke taak om zelf de nodige optimalisaties aan te brengen, om zo het aangereikt advies en oefenprogramma verder te finetunen.

Coaching

Tijdens het tweede contact tussen sporter en coach worden de resultaten verder besproken en wordt uitgelegd waar de specifieke knelpunten liggen. Het oefenprogramma wordt in detail doorgenomen en de oefeningen worden juist aangeleerd. Vermits een correcte uitvoering van groot belang is om tot goede resultaten te komen, zal dit gebeuren met de nodige zorg en oog voor detail. Na deze tweede sessie kunnen er nog extra contactmomenten gepland worden voor verdere opvolging en bijsturing.

Als RunningSmart-coach kan u zelf beslissen op welke manier u RunningSmart integreert in uw werkomgeving. Dit kan beperkt blijven tot het afnemen van de screening, advies geven en aanleren van de oefeningen (= gegarandeerde basisbegeleiding), maar kan ook heel wat uitgebreider en creatiever ingevuld worden (bv. groepstrainingen, stabilisatietraining, begeleiding looptraining, …).

RunningSmart headlines

Eenvoudig beheer runners

Vanuit het centrale “dashboard” kan je heel eenvoudig alle dossiers beheren. Je kan van hieruit een screening starten, een screening verderzetten, resultaten bekijken, een oefenschema beheren,... Alles wordt overzichtelijk en logisch weergegeven.

Running Smart feature 1 big
Running Smart feature 2 big

Anamnese

Een vragenlijst die polst naar de medische-, de sport- en de blessurevoorgeschiedenis van de sporter kan worden doorgestuurd via email. De ingevulde vragenlijst is zo reeds beschikbaar voordat het eerste contact plaatsvindt. Dit gegevens uit de vragenlijst geven de expert al een beeld van de verhouding belasting/belastbaarheid van de sporter die zich wil laten screenen en begeleiden.

Evidence-based screening

Aan de hand van 13 testen wordt een biomechanisch risicoprofiel opgesteld van de runner. De keuze van de testen is voortgevloeid uit een grondige analyse van de beschikbare literatuur en advies van experten. Het accent ligt op analyse van stabiliteit, lenigheid, coördinatie en motorische controle. Elke test bestaat uit een specifieke functionele beweging waarover een aantal vragen moeten worden beantwoord.

 

 

Running Smart feature 3 big
Running Smart feature 4 big

Overzichtelijke resultatenpagina

Na het afnemen van de biomechanische screening kom je terecht op de resultatenpagina. Hier krijg je een overzicht van de 5 zwakste schakels in het mechanisch functioneren van de geteste sporter. Het rapport toont ook een totaalscore: deze score geeft aan hoe goed er wordt gescoord over het geheel van items die getest worden. De RunningSmart-Expert krijgt tenslotte nog de ruimte om bij het rapport een eigen verslag en feedback mee te geven. 

 

 

 

Handige selectie uit meer dan 300 oefeningen

Selecteren van oefeningen voor het oefenprogramma kan heel eenvoudig via een selectiematrix. De tool stelt gerichte oefeningen voor de 5 zwakste schakels voor (op basis van het resultaat van de screening), maar de RS-Expert kan deze keuze aanpassen en het is hij/zij die het definitieve oefenschema bepaalt. De RS-Expert kan ook nog putten uit een extra database van “vrije oefeneningen”. Hierin komen oa. sportspecifieke en functionele oefeningen aan bod, en ook de belangrijkste looptechnische oefeningen (running drills). Zo kan iedere gebruiker zijn eigen accenten leggen en kan er een oefenschema ‘op maat’ gemaakt worden voor de sporter.

Loopschema

Ook aan (beginnende) lopers die op zoek zijn naar een individueel loopschema werd gedacht. Op basis van de resultaten van de vragenlijst (anamnese) en de biomechanische screening kan er immers een gepersonaliseerd loopschema worden opgemaakt. In combinatie met het oefenschema geeft dit een hele goede ondersteuning om de gestelde loopdoelen blessurevrij te behalen!

Running Smart feature 6 big

Verslaggeving en raadpleging schema’s

Het screeningsrapport, het oefenschema en het loopschema kunnen vanuit de tool makkelijk door de testafnemer verstuurd worden naar de sporter (en trainer, sportarts, …).De RunningSmart-Expert kan bij iedere aanpassing de sporter het nieuwe oefenschema toezenden. Via de RunningSmart-website kan de sporter ook steeds zijn meest recente schema opvragen. Uiteraard kunnen rapport en schema’s ook afgeprint worden.

Running Smart feature 7 big